top of page
Search

Come Spring: Best Organic Eggs and World’s Best Testing Chicken at USA Agro Farm


USA Agro Farm is thrilled to announce its offering from this coming Spring- our best organic eggs from our rare heritage breed chickens and world’s best testing chicken called ‘Bresse’ for our meat lover patrons.


कुखुराको मासु मन पराउनेहरूको लागि चरन हुर्केको लोकल, विश्वकै स्वादिष्ट मानिने ब्रिस (Bresse) कुखुरा उपलब्ध हुनेछ।


Presenting our Grass-fed, pastureland-raised organic heritage breed beauties:


भाग-५

अनारकलीहरू !

युएसए एग्रो फार्मको लव ईन्टरेस्ट

Part-V

Anarkalis: USA Agro Farm’s Love Interest

💞🥰😘🐣🐥🐓


हामी कहाँ अब १२ हेरिटेज प्रजातिका थुप्रै अनारकलीहरू छन्ः

We’ve these 12 varieties heritage breed Anarkali beauties:


Columbian Wyandotte, Buff Brahma, Rhode Island Red, Black Australorp, Barred Plymouth Rocks, Green Queen- which lays light green eggs, Easter Egger which lays light pale blue green egg, Silver and Golden Laced Wyandotte, Delaware, Speckled Sussex and Black Jersey Giant.


आगामी मार्च महिनादेखि रंगीविरंगी अर्ग्यानिक अण्डा र चरनमा हुर्केको (grass-fed pastureland raised) लोकल कुखुरा उपलब्ध हुनेछ।


अपडेटको लागि हेर्नुहोस्ः

Please visit for updates:

www.usaagrofarm.com

22 views0 comments

Kommentare


bottom of page