top of page
Search

Invitation at Farmland Worshipping Ceremony Sat., May 1, 2021, 11:00 am EST

कृषि भूमि पूजामा निमन्त्रणा ! मे १, २०२१, ११ बजे


Namaste all ! You’re cordially invited at Farmland Worshipping Ceremony which is scheduled on Saturday, May 1, 2021, 11:00 am EST in Newton, NJ. Your presence will be greatly appreciated.


सबै प्रियजनमा नमस्ते ! हामीले शुरू गर्न लागेको अर्ग्यानिक कृषिको भूमि पूजा (Farmland Worshipping) समारोहमा निम्न मिति, समय र स्थानमा यहाँलाई हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछौं। यहाँको उपस्थितिप्रति गौरवान्वित हुनेछौं।


Location: 290 U.S. 206 South, Newton, NJ 07860

Date: Saturday, May 1, 2021

Time: 11:00 am EST


Cordially,


Pradeep Pariyar Thapa

Dr. Bishnu Maya Pariyar

917-570-1098


USA Agro Farm


21 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page